GYMNASIESKOLAN

LEGO® Education EV3 Klasserom | fspartner.no/se

Förbered eleverna för fortsatt utbildning och yrkesliv

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 är en praktisk, tvärvetenskaplig lösning som engagerar elever och utmanar dem att praktisera färdigheter i STEAM och robotik i en realistisk miljö. LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 är projektbaserad inlärning som engagerar.

Lösningen ger möjlighet till grundliga studier där eleverna kan definiera och nå individuella mål, vilket är mycket viktigt i detta skede av utbildningen. Med LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 kan gymnasieelever nu få djupgående kunskaper om användningen av Python.  Python används mycket för kodning inom webbutveckling, vetenskaplig och numerisk databehandling och programvaruutveckling. Det är även ett viktigt språk som används vid implementering av maskininlärning (ML) och fungerar som en utmärkt grund för fortsatt utforskning av koncept i anslutning till ML och artificiell intelligens (AI). Det nya programmeringsspråket, EV3 Python, som är standard för allt EV3-innehåll för gymnasiet från LEGO Education.

Relaterte produkter

No products were found matching your selection.