Bli en god lærer i programmering med LEGO® Education kurs!

Høsten 2020 ble algoritmisk tenkning en del av fagplanen både i matematikk og naturfag!

Vår opplæring bygger oppunder LEGO® Education sin filosofi hvor deltakerne er undersøkende i sine læringsprosesser. Hovedinnholdet i kurset er å gjøre seg godt kjent med robotens funksjon og tilbehør. Vi har forståelse for at programmering er et nytt og ukjent område for mange lærere, og at det er forskjell på å lære seg programmering og lære seg å gi god undervisning i programmering.​

Våre kursdeltagere får praktisk erfaring med de ulike aktiviteter som er tilknyttet LEGO® Educations undervisningskonsepter. Kurset hjelper deg som lærer til å tenke didaktisk i forhold til undervisningen i klasserommet.

Overordnede pedagogiske prinsipper

Vi setter fokus på utforskende og naturfaglig tilnærming med samarbeid, refleksjon og prosess som arbeidsform. I tråd med fagfornyelsen og endringen av kompetansebegrepet legges det til rette for dybdelæring og tverrfaglighet. Skolen og lærerne selv skal ha eierforhold til kodingen og være delaktige i å skape gode opplegg i samarbeid med FIRST Scandinavia Partner

Pedagogiske veiledere

Våre veiledere holder høy kvalitet på kursene og er oppdatert på ny teknologi til enhver tid. Dette bidrar til at vi kan levere kurs og opplæring som er i tråd med både læreplaner og teknologisk utvikling. Våre pedagogiske veiledere har lang erfaring med å implementere koding og programmering i skolen. Våre pedagogers rolle i opplæringen vil være å kvalitetssikre at deltagere får maksimalt utbytte, slik at de kan starte undervisningklasserommet etter endt opplæring. Alle våre kursholdere er utdannet pedagoger.