LEGO® Education SPIKE™ Prime Python

LEGO® Education SPIKE™ Prime Python | fspartner.no/se

Kom igång med Python på högstadiet!

Vad är programmering?
Att programmera innebär att berätta för datorn vad den ska göra med hjälp av ett programmeringsspråk. För att datorns processor ska kunna bearbeta programmet måste det översättas till maskinkod. För detta krävs en tolk eller översättare. 

Denna kurs ger dig en introduktion till programmeringsspråket Python med LEGO® Education SPIKE™ Prime. Kursen är baserad på allmän programmering i Python, men fokuserar främst på att programmera SPIKE™ Prime med programmeringsspråket Python. Språket är utvecklat för att programmera olika saker, bland annat robotar. Python anses vara lätt att lära sig och ger dig tillgång till en mängd resurser genom många av Pythons befintliga bibliotek. 

Efter kursen ska du kunna skapa dina egna program genom att använda motorer och sensorer och utföra operationer med dessa. Du kommer också att kunna programmera med användning av variabler, loopar och villkor.

				
					def orderProgrammingCourse(course):
  webbrowser.open("https://fspartner.se/" + course, new=1);

if skillRequired == "Programming":
	orderProgrammingCourse("lego-education-spike-prime-python");