FIRST® LEGO® League Explore

FIRST LEGO League Explore​ | fspartner.no/se

FIRST® LEGO® League Explore

FIRST® LEGO® League Explore är ett forsknings- och teknikkoncept som introducerar barn i åldern 6 till 9 år till en spännande värld med vetenskap och teknik.

Explore har arrangerats i Skandinavien sedan 2012. Under åren fram till idag har fler än 13 000 barn forskat inom utmaningar som till exempel, avfall, rymden, hantering av vatten och stadsutveckling.

I Explore löser barnen ett problem inom årets tema samt bygger en LEGO-modell där de även programmerar en LEGO® Education SPIKE™ Essential.

Det ämnesövergripande projektet har direkta kopplingar till det centrala innehållet i den svenska läroplenen, Lgr22. Explore ett bra projekt att arbeta med i klassrumsmiljö, eftersom kärnvärdena I FLL fokuserar på samarbete, respekt, inkludering och att lära av varandra.

Här hittar du allt du behöver för att delta i FIRST® LEGO® League Explore: Quick start