LEGO® Education

40-år med Hands On læring | fspartner.no/se

40 ÅR MED HANDS-ON LÄRANDE

I över 40 år har LEGO® Education arbetat med lärare och pedagogiska specialister för att utveckla engagerande undervisningskoncept som ger liv till STEAM-undervisningen i klassrummet, samtidigt som lärandet blir roligt och engagerande.

Våra undervisningskoncept hjälper eleverna att tänka kreativt och resonera systematiskt och täcker behoven från förskola, genom hela grundskolan, och vidare genom skolsystemet.

Våra praktiska lärandekoncept kommer säkerligen öka intresset för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik (STEAM) för förskola, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Med pedagogiska set, lektionsplaner och läromedel, bedömningsverktyg och support kan vi hjälpa dig att uppfylla många läroplansmål och ge dig verktygen du behöver för att göra din undervisning i klassrummet inspirerande, engagerande och effektiv.

Nya tekniska förändringar kommer att ha en betydande inverkan på hur vi kommer att lära oss i framtiden. Dessa förändringar kommer också att förändra hur vi förbereder eleverna för att lyckas. Som lärare kommer det vara viktigt för oss att gå från att fokusera på kunskapsinlärning till att fokusera på fler färdigheter, så att vi också bygger självförtroende i själva lärandet. Engagerande, praktiskt och lekfullt lärande är ett av sätten lärare kan hjälpa eleverna att nå detta mål. 

Behovet av lärande genom lek 

LEGO® Foundation lanserade för en tid sedan resultaten från ett femårigt forskningsinitiativ som undersökte lärande genom lek som ett sätt att förändra läroplanerna inom pedagogik. Studien visade att lärare över hela världen har ansträngt sig för att undervisa i STEAM-ämnen. Viktiga kunskaper som kommer att bli allt viktigare när innovationshastigheten ökar och arbetsmarknaden förändras. Fokus på innehållet i STEAM-ämnen har lett till ökad användning av pedagogiska metoder med fokus på kvantifierbara akademiska prestationer. 

Forskning visar att känslan av att ha kontroll över det man lär sig är mycket viktig för självförtroendet. Detta stärks över tid med rätt verktyg. LEGO® Educations undervisningskoncept är just anpassade för att uppnå detta.

Läs mer om resultaten från undersökningen.

Vårt mål är att genom användning av LEGO® Educations koncept göra lärandet lekfullt, engagerande och relevant. Vi gör detta genom att använda ”hands on”-verktyg, lektionsplaner och lärarhandledningar direkt kopplade till centralt innehåll i kursplanerna. Vi levererar koncept anpassade för alla nivåer, med färdiga lektionsupplägg från förskolan och upp genom hela grundskolan. Idag är det viktigare än någonsin att eleverna utvecklar färdigheter som möter morgondagens krav. Särskilt inom STEAM, kodning, robotik och programmering.

LEGO EDUCATION | Byggeklosser | fspartner.no/se