LEGO® EDUCATION BRICQ MOTION PRIME

Kurs for småtrinnet | fspartner.no/se

Få "aha"-upplevelser inom fysik!

Med LEGO® Education BricQ Motion Prime använder man ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att förstå hur fysiska lagar ger resultat inom idrottsområden och fysisk aktivitet. Med BricQ Motion lär sig eleverna fysik genom engagerande och roliga aktiviteter som de kan relatera till. 

Eleverna kommer att undersöka Newtons tre lagar i praktiken och lära sig om kraft, rörelse och balans.