FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET

Spennende STEAM læring for elever på småtrinnet! | fspartner.no/se

Spännande STEAM-lärande för elever i förskoleklass och på lågstadiet!

LEGO® Education erbjuder engagerande STEAM-inlärning för grundskoleelever i skolan, såväl som fritidsaktiviteter och robottävlingar. LEGO Educations koncept främjar kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande genom att man lär sig grundläggande kodning och programmering och genom att se hur världen runt dem fungerar!

Koncepten är anpassade till grundskolan och det levereras med detaljerade lärarresurser som ska bidra till att göra det enkelt för dig som lärare att skapa en spännande och engagerande undervisning!

Relaterte produkter