LEGO® EDUCATION SPIKE™ Prime​

Reservedeler og sensorer har vi, ta en titt! | fspartner.no/se

LEGO® EDUCATION SPIKE™ Prime

LEGO® Education SPIKE™ Prime är en bra lösning för att lära sig programmering både på mellan- och högstadiet. SPIKE Prime kombinerar LEGO-klossar, programmering i Scratch eller Python, teknik och design på ett inspirerande och lärorikt sätt.

Konceptet har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt så att man enkelt kan skapa länkar mellan olika skolämnen och livet utanför skolan. Konceptet engagerar och uppmuntrar till skaparglädje. Den övergripande delen av läroplanen säger att skolan ska få eleverna att utveckla skaparglädje, engagemang och lust att utforska samt bli bra på att se möjligheter och omsätta idéer till handling. 

Relaterte produkter