Teknikförståelse

Utveckla förståelse för teknik i din undervisning med LEGO® Education

Utforska teknikförståelsen i din undervisning med LEGO® Education.

Tekniken präglar vår vardag allt mer. Innovationer inom automatisering och artificiell intelligens ritar om hur arbeten utförs och gör det viktigare än någonsin att alla elever redan i de tidigaste årskurserna lär sig om teknik. Men den tvärvetenskapliga implementeringen av teknik och teknisk förståelse kan innebära utmaningar.

LEGO® Learning System är ett intuitivt, inkluderande och skalbart inlärningssystem – en utmärkt lösning för att stärka elevernas tvärvetenskapliga färdigheter och utveckla deras tekniska förståelse. Med den bekanta LEGO klossen, enkel kodning och praktiska relevanta frågor kan eleverna själva skapa och bygga digitala föremål. Våra lektionsplaner har direkt koppling till centralt innehåll i Lgr22 och ger eleverna bättre förutsättningar att förstå, relatera till och delta aktivt i det digitala samhället. Lektionsplanerna gör det abstrakta konkret och ger förståelse för teknik, både som ett självständigt ämne och som ett integrerat inslag i utvalda befintliga ämnen.

Ladda ner e-boken som visar hur LEGO® Educations lektioner är direkt kopplade till kursplanernas centrala innehåll i Lgr22.n

I över 40 år har LEGO® Education arbetat tillsammans med lärare och specialister inom barnpedagogik för att leverera lekfulla inlärningsupplevelser som gör det roligt att lära sig och ger liv åt ämnet i klassrummet.

Vi förstår utmaningarna med att skapa en varierad undervisning som stöder elevernas utveckling där det också är möjligt att möta eleverna där de befinner sig. För att göra ditt liv enklare har vi tagit fram en enkel guide för att stödja och inspirera din undervisning:

  • Lektionsplaner för att integrera teknisk förståelse i låg-, mellan eller högstadiet
  • Ämnesövergripande lektioner som alternativa upplägg i den vanliga undervisningen i: svenska, matematik, naturvetenskap, teknik, fysik, kemi, samhällskunskap, slöjd och bild. Allt kopplat till centralt innehåll i Lgr22.
 

Boka en LEGO® Education Workshop eller Kurs

Boka en LEGO® Education Workshop eller Kurs. Vi på FIRST Scandinavia Partner har certifierade LEGO® Education-pedagoger med erfarenhet av att ge råd och skräddarsy lösningar som möter dina specifika behov. Om du vill lära dig mer kan vi vara till hjälp med:

  • LEGO® Education workshops och egenutvecklade kurser direkt kopplade till kursplanernas centrala innehåll i Lgr22.
  • Gratis support till alla som väljer oss som leverantör.
  • Rekommendation av rätt koncept för dina behov .
  • Stöd och hjälp för att komma igång LEGO® Educations koncept.

 

Vi kommer att hjälpa dig komma igång med programmering i klassrummet med LEGO® Education.

Fyll i formuläret nedan för att få e-boken skickad till dig