FÖRSKOLAN

Ha skoj på förskolan med LEGO® Education!

Barn föds nyfikna och det är ivriga att lära sig. Målet med LEGO® Education för förskolan är att stimulera den naturliga nyfikenheten och uppmuntra de yngsta barnen att lära genom lek. Vårt mål är att hjälpa till att förbereda dem för skolan och livet genom att utveckla barnens färdigheter och låta dem påbörja sin STEAM-resa tidigt – med möjligheter att stärka emotionell inlärning, läsförmåga samt färdigheter i grundläggande maskinteknik och kodning. LEGO® Education för förskolan handlar om att stärka självförtroendet och förbereda barnen för skolan och framtiden. För att uppnå detta är det viktigt att alla vuxna använder våra pedagogiska koncept som anpassats för förskolan. Därför erbjuder vi ett antal lärarresurser och tips på aktiviteter som ska ge inspiration för dig som jobbar på förskolan!