FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League är ett koncept som syftar till att främja intresset för naturvetenskap och teknik hos barn i åldrarna 4-16 år. Under 8-10 spännande veckor får deltagarna uppleva en praktisk tillämpning inom naturvetenskap och teknik. De får utforska utmaningar från verkliga livet och hitta innovativa lösningar som inga vuxna känner till.
  • De får designa och programmera en LEGO-robot för att lösa utmaningar.
  • De får forska på en egen vald problemställning där vuxna inte har svaret.
  • De får presentera sitt arbete vid en turnering där de även möter andra lag som har arbetat med samma tema.