Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

När du blir kund hos First Scandinavia Partner AB behöver vi ibland behandla vissa av dina personuppgifter. Detta beror på att vi vet att de produkter du köper från oss är viktiga för dig och/eller din verksamhet och vi vill ge dig bästa möjliga information om våra kampanjer och erbjudanden innan du gör ditt köp, samt följa upp försäljningen.

First Scandinavia Partner AB (org. nr. 559277-0019) ägs av First Scandinavia Partner AS (org. nr 996 034 534), som bistår First Scandinavia Partner AB med drift och utveckling. First Scandinavia Partner AS har också ett övergripande strategiskt ansvar för den svenska verksamhet som koncern omfattar.

För den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy har First Scandinavia Partner AS gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med First Scandinavia Partner AB.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller de bedömningar vi har gjort, vänligen kontakta oss på [email protected]. För utövandet av dina rättigheter, se avsnitt 4 nedan.

1. När du handlar på fspartner.se:

När du handlar i vår webbutik behöver vi skapa en kundprofil för att du ska kunna genomföra köpet och för att vi ska kunna skicka varan till dig.

När du handlar i webbutiken, ber vi dig ange e-postadress samt fylla i namn och adressuppgifter. Vi kan även be dig ange betalningsuppgifter, beroende på vilken betalningsmetod du väljer. Dina betalningsuppgifter hanteras av våra samarbetspartner, och sparas inte i våra system.

I de fall du kan beställa produkter via din arbetsgivare kommer First Scandinavia Partner AB att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Detta gäller om en verksamhet har ingått avtal med oss vad gäller att leverera de produkter verksamheten finansierar till dig som privatperson. I dessa fall är det verksamheten vi har ingått köpeavtalet med och därför är det också den verksamheten som är ansvarig för dina personuppgifter. För att du ska kunna beställa och få levererat produkter behöver First Scandinavia Partner AB behandla dina personuppgifter för att uppfylla vår del av avtalet och kan när som helst kontakta oss för att utöva dina rättigheter.

Rättslig grund, sparande och radering:

Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse i att upprätta en kundprofil där vi knyter din köphistorik till dig som kund. Vi vill kunna ge dig god uppföljning om behovet skulle uppstå, och menar därför att därför att det inte är till nackdel för dig att dessa personuppgifter sparas. Vi kommer att behålla din kundprofil så länge du är aktiv kund hos oss. Du kan själv begära att radera din kundprofil, varvid vi då raderar alla personuppgifter förutom orderinformation och kvitton, som vi enligt lag är skyldiga att spara i enlighet med arkiveringskraven i Bokföringslagen.

Ibland använder vi uppgifter om dina köp och det du klickar på och söker på till analyser och marknadsföringsändamål.

Inloggning via sociala medier:

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att logga in på våra sidor, erbjuder vi inloggning via konto hos andra, exempelvis Facebook, Google etc. för dig som har det. Observera att om du väljer att använda inloggning via något av dessa konton, behöver du godkänna att tjänsten spårar dina aktiviteter genom cookies (kakor). Det är då den aktuella tjänstens integritetspolicy som gäller för den dataregistreringen.

När vi ber dig delta i en kundundersökning utgörs vår rättsliga grund av berättigat intresse. Det är i First Scandinavia Partner ABs intresse att inhämta information om kundernas erfarenhet när de handlar hos oss för att kunna förbättra kundupplevelsen. Vi menar att det har liten negativ inverkan på dig som kund att få en sådan förfrågan från oss.

2. Hantering av returer, reklamationer, service och reparationer:

Om du reklamerar eller returnerar en vara, eller ber oss att göra en reparation, behöver vi registrera dina kontaktuppgifter för att hantera din förfrågan. Om du inte redan är registrerad som kund i våra system skapar vi en kundprofil enligt beskrivningen i punkt 1.

När vi utför service, använder vi dina personuppgifter för att registrera och ge dig information om servicestatus och servicehistorik för dina produkter. Om vi anlitar en extern partner, till exempel tillverkaren av produkten, överlämnar vi de personuppgifter som krävs för att denna tredje part ska kunna genomföra service eller reparation.

Rättslig grund, sparande och radering:

För att skapa en kundprofil, se punkt 1.

När vi använder dina personuppgifter för att utföra service och support utgör köpeavtalet den rättsliga grunden. Det gäller även om du returnerar varan i samband med öppet köp.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att hantera en reklamation är det våra skyldigheter som säljare som utgör den rättsliga grunden.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett aktivt avtal med oss. Därefter behåller vi dina uppgifter enligt beskrivningen i punkt 1.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att hantera en reklamation är det våra skyldigheter som säljare som utgör den rättsliga grunden.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett aktivt avtal med oss. Därefter behåller vi dina uppgifter enligt punkt 1.

3. Analys och marknadsföring med hjälp av tredjepartsplattformar:

First Scandinavia Partner AB samarbetar med digitala annonsnätverk som Meta och Google för att de ska kunna ge dig relevanta erbjudanden när du går in på dessa plattformar. Marknadsföring genom denna typ av plattformar innebär profilering och segmentering. Segmentering betyder att annonseringen riktas mot grupper med utgångspunkt från gemensamma kännetecken som kön, ålder, bostad och liknande. Profilering betyder att du får se annonser baserat på information om vad du har visat intresse för tidigare. Vi mäter även effekten av vår annonsering på Google. Nedan följer information om hur vi bedriver marknadsföring med hjälp av tredjepartsplattformar.

Marknadsföring och profilering med information insamlad av tredje part:

Olika webbplatser och digitala plattformar samlar information om dig beroende på vad du visar intresse för när du använder deras plattformar. Dessutom bidrar First Scandinavia Partner AB genom att samla in information till tredje part om vad du intresserar dig för när du besöker webbplatsen. Det görs om du har samtyckt till tredjepart-cookies när du kommer till vår webbplats. Då skickas information till tredje part om vad du har sökt och klickat på. Dessutom ser Facebook att du är intresserad av First Scandinavia Partner AB om det som dessa plattformar tror du är intresserad av, baserat på den information som samlats in om dig.

Rättslig grund, sparande och radering:

Samtycket som getts på vår webbplats utgör den rättsliga grunden för insamling av data genom cookies. Dessutom har du genom dina inställningar på plattformarna samtyckt till att digitala plattformar, som Meta och Google, kan samla in, analysera och använda dina personuppgifter. First Scandinavia Partner AB sparar inte dessa personuppgifter.

Marknadsföring och profilering med kundinformation vi har delat med tredje part:

Ibland använder vi kundmatchning när vi annonserar på tredjepartsplattformar för att ge dig bästa möjliga information och erbjudanden. Med hjälp av kontaktuppgifter du uppgett till oss kan tredje parter som t.ex. Google matcha dig med information du har gett dem. När kopplingen är gjord, kan du få budskap och information som vi antar är av intresse för dig. E-post och telefonnummer är de vanligaste kontaktuppgifter som används i matchningen, men även namn, ort, postnummer, län, land, ålder, mobile advertiser ID, mobilenhets-ID och uid (app-id) förekommer.

Vi skickar kontaktuppgifterna krypterat till tredje part, som automatiskt kan få en match om du är registrerad användare där med samma kontaktinformation. Efter denna matchning raderas uppgifterna.

Den information vi delar om dig kan inte fortsatt användas av tredje part till andra syften. För närvarande använder vi oss av kundmatchning på följande plattformar:

  • Google

  • Mailerlite

Rättslig grund, sparande och radering:

Vi tycker att vi har ett berättigat intresse av att bedriva marknadsföring med hjälp av kundmatchning, och att vårt intresse överväger de eventuella nackdelar som behandlingen medför för dig. Uppgifter om kundmatchning raderas omedelbart efter att matchningen är utförd och senast inom 30 dagar.

Analys av kundinformation som vi har utbytt med tredje part:

First Scandinavia Partner AB vill kunna analysera om de annonser vi har på tredjepartsplattformar som Google och Meta får önskad effekt. För att kunna göra detta överlämnas uppgifter som namn, adress, e- postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter analyseras mot den annonsaktivitet vi har haft på plattformarna och vi får tillbaka aggregerade rapporter utan personuppgifter om hur vår annonsering har påverkat försäljningen.

För närvarande delar vi uppgifter i analyssyfte med följande tredje parter:

  • Google

  • Mailerlite

Rättslig grund, sparande och radering:

Vi tycker att vi har ett berättigat intresse av att analysera effekten av vår annonsering på digitala plattformar, och att vårt intresse överväger de eventuella nackdelar behandlingen medför för dig. Efter att analysen är genomförd raderas uppgifterna hos Google och Meta. Företagen kan inte använda dessa uppgifter för egna syften.

4. Så åberopar du dina rättigheter

Så administrerar du ditt kundkonto:

Om du har skapat en kundprofil hos oss, kan du uppdatera dina personuppgifter och administrera dina samtycken i kundprofilen. Du kan logga in i kundprofilen med den e-postadress du har uppgett till oss.

Så återkallar du ditt samtycke:

Om du inte längre önskar få anpassad marknadsföring baserat på de uppgifter vi har samlat in om dig, kan du välja att avsluta ditt samtycke genom att logga in på [email protected] och meddela att du vill avsluta ditt samtycke.

Så kan du reservera dig mot, protestera mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter:
Om du vill reservera dig mot, protestera mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta [email protected]. Beskriv tydligt vilka typer av behandling av personuppgifter du inte vill att vi ska genomföra med dina personuppgifter.

Så ber du om insyn, rättelse och radering:

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig eller be om rättelse eller radering, kan du kontakta [email protected].

Om du ber om sådan insyn, ger vi dig följande information:

  • Personuppgifter vi har registrerat om dig. Det är oftast namn, bostadsuppgifter och leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

  • Din orderhistorik. Det vill säga vilka köp du har gjort hos oss och hur köpen gjordes. I orderhistoriken framgår det även om varorna är levererade eller installerade av våra underleverantörer.

  • Om du har kontaktat med oss ger vi dig information om den kommunikation du har haft med oss om den fortfarande finns sparad.

På förfrågan kan vi ge dig mer konkret information om vem vi har delat dina personuppgifter med. Som regel har vi redan upplyst om detta, antingen via integritetspolicyn eller när vi hanterat din order. Vi lämnar därför inte ut denna information i samband med en standardförfrågan om insyn.

Vi anser att vår integritetspolicy ger tillräcklig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har konkreta frågor som du inte hittar svar på i integritetspolicyn, kan vi svara på dessa på begäran.

Dessa personuppgifter lämnar vi inte ut:

  • Innehållet i e-postkorrespondensen du har haft med oss. Denna information har du redan fått, och vi lämnar därför inte ut den vid en förfrågan om insyn.

  • Intern dokumentation om våra dataskyddsbedömningar. Vi lämnar inte ut interna arbetsdokument. Du kan dock få en sammanfattning av våra bedömningar om du har rätt till detta, till exempel hur vi motiverar att berättigat intresse kan användas som rättslig grund.

Om du ber om radering, raderar vi all information vi har om dig, förutom det vi har lagkrav på att
spara. Kvitton till beställningar sparas i enlighet med bokföringslagen. Om du visar upp originalkvitto kan vi söka fram dina beställningar i våra system även om vi har raderat alla andra personuppgifter.

För närvarande delar vi våra kunduppgifter med följande mottagare:

Betalningsmottagare – Gällande betalningsalternativ

Logistikpartner – Gällande leveranser av produkter.

Tillverkare av märkesvaror – För att hantera reklamationer och garantier.

Analyser och marknadsföring

För att hämta korrekta personuppgifter vid registrering samt bedriva analys- och marknadsföringsaktiviteter.

Digitala annonstjänster – För att bedriva analys- och marknadsföringsaktiviteter

Om First Scandinavia partner AB använder sig av underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES kommer vi se till att behandlingen omfattas av ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för landet, överföring med nödvändiga garantier, EU:s vanliga integritetsbestämmelser eller annat motsvarande arrangemang.

Vi samarbetar för närvarande med följande tjänsteleverantörer utanför EU/EE:

Företag                                         Typ av service                    Land

Meta Inc.                                       Advertising services         USA

Google Inc.                                   Advertising services         USA

Microsoft                                      Cloud services                  USA

WooCommerce/WordPress        e-commerce                     USA