KURSER OCH LÄRARRESURSER

Velkommen til Kurs og Lærerressurser | fspartner.no/se

Bli en bra lärare i programmering!

Huvudinnehållet i kursen är att lära känna robotens funktion och tillbehör. Vi förstår att programmering är ett nytt och okänt område för många lärare och att det är skillnad på att lära sig programmering och att lära sig för att ge bra undervisning i programmering. Kursen hjälper dig som lärare att tänka didaktiskt i förhållande till undervisningen i klassrummet.

Överordnade pedagogiska principer: Vi fokuserar på ett utforskande och vetenskapligt förhållningssätt med samverkan, reflektion och process som arbetsform. I överensstämmelse med Lgr22 genomförs kurser med fokus på djupinlärning och tvärvetenskap. Skolan och lärarna själva ska ha äganderätt till kodningen och vara med och skapa bra upplägg i samarbete med oss.

Pedagogiska kursledare: Våra kursledare håller hög kvalitet på kurserna och är alltid uppdaterade när det gäller ny teknik. Det bidrar till att vi kan leverera kurser och utbildning som är i linje med både läroplaner och teknisk utveckling. Våra pedagogiska kursledare har lång erfarenhet med att implementera kodning och programmering i skolan. Våra pedagogers roll i utbildningen är att kvalitetssäkra att deltagarna får maximal behållning av kurserna så att de kan påbörja undervisningen i klassrummet efter avslutad utbildning. Alla våra kursledare är utbildade pedagoger och certifierade LEGO® Education Teacher Trainers.

Vill du veta mer eller att vi skräddarsyr ett digitalt eller fysiskt kursupplägg som passar dig och din skola?

Ange din e-postadress i fältet nedan så kontaktar vi dig.

VÅRA KURSER

Lågstadiet:
SPIKE™ Essential

Den här kursen är speciellt utformad för dig som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet. I kursen kommer du genom teori och praktiska övningar få en grundlig introduktion till blockbaserad programmering på två sätt, både med ikonblock och med textblock (Scratch). Du kommer att arbeta med LEGO® Educations senaste produkt, SPIKE™ Essential. Efter kursen kommer du att kunna undervisa dina elever i engagerande och motiverande teknik- matematik- och NO-lektioner som har tydlig koppling till centralt innehåll i Lgr22.

Mellan- och högstadiet:
SPIKE™ Prime

De här kurserna är speciellt utvecklade för dig som är lärare på mellanstadiet och högstadiet. Kurser finns för både nybörjare och avancerande användare.

Här får du genom teori och praktiska övningar en grundlig introduktion till datalogiskt tänkande, algoritmer och programmering då du arbetar med konceptet LEGO® Education SPIKE™ Prime. Du kommer att få en introduktion till programmeringsspråken Scratch eller Python.