LEGO® Learning System

Vi introduserer LEGO® Learning System!​ | fspartner.no/se

Se på STEAM-lärande på ett nytt sätt och sprid glädje i klassrummet med LEGO® Learning System, ett intuitivt, inkluderande och anpassningsbart praktiskt lärandesystem. LEGO® Learning System säkrar elevernas framtida färdigheter och ger dem möjlighet till ett livslångt lärande genom att ge dem obegränsade möjligheter till praktiskt och lekfullt STEAM-lärande. 

LEGO® Learning System består av fyra olika koncept som alla är kompatibla med varandra. SPIKE™ koncepten är programmerbara och BricQ Motion koncepten är fri från elektroniska komponenter. Det fina med systemet är att de olika koncepten kan användas tillsammans och därmed har du en helhetslösning som täcker flera ämnen och centralt innehåll i Lgr22.

Med LEGO® Learning System har du som lärare möjlighet att säkerställa elevernas färdigheter inom teknik, matematik och NO, med eller utan programmering. Eleverna får tillgång till praktisk och lekfull undervisning som engagerar och motiverar både lärare och elever. 

De fyra koncepten består av: 

LEGO® Education BricQ Motion Essential anpassad för förskoleklass och lågstadiet 

LEGO® Education SPIKE™ Prime Essential anpassad för förskoleklass och lågstadiet 

LEGO® Education BricQ Motion Prime anpassad för mellan- och högstadiet 

LEGO® Education SPIKE™ Prime anpassad för mellan- och högstadiet 

Koncepten levereras med färdigutvecklade lektionsplaner. Allt elevmaterial är på svenska och alla lektioner kopplar till centralt innehåll i Lgr22. Du hittar också flera lektionsplaner som visar hur du kan kombinera SPIKE och BricQ Motion med varandra.

Alla koncept i LEGO® Learning System fungerar sömlöst tillsammans och gör att du som lärare lättare kan komma igång med teknik, matematik, NO och programmering i klassrummet! Koncepten passar alla elever oavsett förutsättningar, har en låg ingångströskel men samtidigt är möjligheten stor att ta problemlösningen till en hög nivå. Lektionsuppläggen är både inkluderande och lättförståeliga. Du kommer uppleva att dina elever börjar utveckla viktiga färdigheter som samarbetsförmåga, kreativitet, kritiskt tänkande, matematiskt tänkande och sociala och emotionella färdigheter.

LEGO® Learning System är ett helhetskoncept som följer eleverna från förskoleklass i grundskolan och vidare genom hela grundskolan. Det ger dem möjlighet att både förstå abstrakta begrepp och utforska vardagliga och verkliga utmaningar anpassade till elevens ålder och nivå. Det görs genom aktiviteter som att bygga, skapa modeller och berätta historier som lägger grunden för att eleverna effektivt lär sig programmering i naturvetenskap och teknik på en djupare nivå.

LEGO® Learning System stöds av pedagogiska resurser som är utvecklade för att inspirera dig som lärare att undervisa så att eleverna utvecklar viktiga kompetenser för det 21:a århundradet. Du kan välja mellan att implementera hela systemet direkt eller införa koncepten stegvis. När koncepten används tillsammans ger det ännu fler möjligheter för dina elever att utveckla självförtroende och lyckas med STEAM-undervisningen.