LEGO® Education SPIKE Prime kurs

Kurs i koding og programmering

 Ved å delta på dette kurset får du, gjennom teori og praktiske øvelser, en grundig innføring i algoritmisk tankegang, algoritmer og programmering.

Dette kurset er spesielt utviklet for deg som er lærer, og passer enten du er nybegynner eller viderekommende.

På kurset bruker vi LEGO® Educations pedagogiske og spennende undervisningskonsept, SPIKE Prime. Programvaren til SPIKE Prime bygger på det visuelle programmeringsspråket Scratch, utviklet av MIT – Massachusetts Institute of Technology. Scratch er blokkbasert, og gjør at overgangen til en mer avansert programmeringsverden blir enklere.

På kurset vil du:

  • jobbe praktisk med bygging og programmering av modeller
  • lære hvordan du veileder elevene dine til å tenke algoritmisk
  • lage blokkbaserte programmer
  • få flere tips til hvordan du kan veilede i SPIKE Prime-leksjonene på en pedagogisk god og engasjerende måte! 

Etter kurset er du i stand til å veilede dine elever i algoritmisk tankegang, og utvikle deres ferdigheter innenfor beregningstankegang. Du vil også kunne bistå elevene i avansert programmering, hvor både representasjon og manipulering av data er relevant.